Σχετικά με μας

Ο Όμιλος RVA προσφέρει υπηρεσίες ειδικευμένων συμβουλών εφαρμοσμένης μηχανικής, έχοντας σκόπιμα σχεδιαστεί για να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης για ευρείας κλίμακας, υψηλού κινδύνου και περίπλοκα έργα οριστικής παύσης λειτουργίας, απολύμανσης, αποσυναρμολόγησης και κατεδαφίσεων. Η ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων της επιχείρησης εξασφαλίζει ότι οι πελάτες λαμβάνουν υποστήριξη από εξαιρετικά ικανούς διαχειριστές έργων, με πολυετή πείρα σε κάθε ένα τομέα.

Έχοντας ιδρυθεί το 1992, η κερδισμένη με μόχθο φήμη του RVA αλλά και το χαρτοφυλάκιο πελατών – το οποίο περιλαμβάνει κάποιους από τους ηγετικούς οργανισμούς παγκοσμίως – αυξάνονται με βάση αμιγώς τις ικανότητές του. Η επικέντρωση του RVA για διάκριση στους τομείς περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας (EHS), σε συνδυασμό με στοχευμένες ικανότητες εφαρμοσμένης μηχανικής όπως είναι οι τομείς κατεδαφίσεων, εκρηκτικών, χημικών, κατασκευών και μηχανικής, έχουν επιτρέψει στην επιχείρηση να επιτύχει ηγετική θέση στην αγορά.

Αυτός ο τομέας εφαρμοσμένης μηχανικής αποτελεί συνήθως βήμα προς το άγνωστο για τους περισσότερους οργανισμούς. Ωστόσο, εργαζόμενος αποκλειστικά για ιδιοκτήτες και χειριστές εργοταξίων, ο RVA έχει απόλυτη ανεξαρτησία από την αλυσίδα εφοδιασμού του εργολάβου και συνεπώς μπορεί να παρέχει ασυμβίβαστες και αμερόληπτες συμβουλές σε όλα τα στάδια. Ο RVA εξασφαλίζει για τα έργα αποτελέσματα τα οποία είναι ασφαλή, εμπορικά εξασφαλισμένα, αποδοτικά, περιβαλλοντικά αποδεκτά και βέλτιστης τιμής, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους πελάτες να επικεντρώνονται στις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους.

Ο RVA επιδιώκει συνεχώς να επεκτείνεται και να βελτιώνεται στον ήδη εκτενή κατάλογο υπηρεσιών του. Ως εκ τούτου, πέραν της μοναδικής διαχείρισης έργων και της υποστήριξης για ασφάλεια, ο RVA προσφέρει πολύτιμη συμβολή στα στάδια σχεδιασμού και εκτέλεσης εργασιών οριστικής παύσης λειτουργίας. Για παράδειγμα, η εμπειρογνωμοσύνη του RVA εκτείνεται σε τομείς όπως προκαταρκτικός σχεδιασμός εφαρμοσμένης μηχανικής, μελέτες σκοπιμότητας, διαχείριση ενεργητικού και στρατηγικές ανάκτησης, σχέδια μετεγκατάστασης μονάδων, επί παραγγελία συστήματα διαχείρισης κατεδαφίσεων και συστήματα ελέγχου απολυμάνσεων.

Μην παραλείψετε να πλοηγηθείτε στο δικτυακό τόπο μας για πιο λεπτομερή παρουσίαση του Ομίλου RVA, ωστόσο, σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.